[Đào tạo Kỹ thuật Nội bộ] Đào tạo Cơ bản về Ansys CFD

[Đào tạo Kỹ thuật Nội bộ] Đào tạo Cơ bản về Ansys CFD
Giới thiệu Mục đích của buổi hội thảo này là tìm hiểu các chức năng cơ bản và quy trình hoạt động của Ansys Fluent thông qua đào tạo thực tế.
Chúng tôi hy vọng rằng những khách hàng đang có kế hoạch thực hiện phân tích kết cấu tại Ansys có thể tham gia.
Chương trình Quý vị có thể học cách sử dụng Ansys Fluent cơ bản bao gồm công cụ mô hình hóa và công cụ lưới.

-Quy trình phân tích chất lỏng cơ bản
-Xử lý trước Ansys Fluent (Lập mô hình và chia lưới)
-Cài đặt bộ giải của Ansys Fluent
-Quá trình xử lý sau của Ansys Fluent
 
Phù hợp cho Người dùng Ansys hoặc có kế hoạch sử dụng Ansys
Ngày/Giờ 28/10/2020/ 9:30 sáng - 5:00 chiều
21/12/2020/ 9:30 sáng - 5:00 chiều
 
Phí tham dự Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Liên hệ +603-22011221
E-mail: information@cybernet.asia
Địa điểm CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA
SO-32-3A Menara 1, KL Eco City, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Mẫu đơn Đăng ký

Danh xưng *
Tên *
Tổ chức *
Khối/Phòng/Bộ phận *
Địa chỉ e-mail *
Địa chỉ e-mail (Xác nhận)*
Điện thoại/Di động *
Quốc gia *
Chi tiết yêu cầu
Ngày mong muốn