[การฝึกอบรมด้านเทคนิคภายในองค์กร] การฝึกอบรมพื้นฐานของ Ansys CFD

[การฝึกอบรมด้านเทคนิคภายในองค์กร] การฝึกอบรมพื้นฐานของ Ansys CFD
บทนำ การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ฟังก์ชันพื้นฐาน และขั้นตอนการดำเนินงานของ Ansys Fluent ผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าที่วางแผนจะดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างที่ Ansys จะสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้
 
วาระการสัมมนา คุณสามารถเรียนรู้การใช้งานพื้นฐานของ Ansys Fluent รวมถึงเครื่องมือการสร้างแบบจำลองและเครื่องมือการเชื่อมต่อ

- กระบวนการวิเคราะห์ของเหลวขั้นพื้นฐาน
- ประมวลผลล่วงหน้าของ Ansys Fluent (Modeling and Meshing)
การตั้งค่า -Solver ของ Ansys Fluent
- หลังการประมวลผลของ Ansys Fluent
 
เหมาะสำหรับ ผู้ใช้ Ansys หรือมีแผนที่จะใช้ Ansys
วันที่/ เวลา โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ค่าสัมมนา โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ +603-22011221
E-mail: information@cybernet.asia
สถานที่เรียน CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA
SO-32-3A Menara 1, KL Eco City, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

แบบฟอร์มการสมัคร

คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
หน่วยงาน *
กอง / แผนก / ส่วน *
ที่อยู่อีเมล *
ที่อยู่อีเมล (ยืนยัน)*
โทรศัพท์ / มือถือ *
ประเทศ *
รายละเอียดการสอบถาม
วันที่ต้องการเรียน